Projekt 11804 Avslutat Åtgärder för att eliminera slöseriet i byggprojekt: ett kundperspektiv

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Webbplats

Sammanfattning

Forskning vid Chalmers. Syftet var att utveckla och formulera åtgärder för att eliminera slöseri i byggprojekt ur ett kundperspektiv med utgångspunkt från den kartläggning som har genomförts i tidigare etapp.
Följande frågor fokuserades i studien:
- Hur kan begreppen kvalitetsbristkostnader och resurseffektiv produktion tillämpas för att skapa bättre förståelse för det totala slöseriet i byggprojekt?
- Hur kan de olika typerna av slöseri sorteras?
- Hur ser strukturer och system ut inom sektorn och företagen och vad i dessa hindrar utvecklingen?

Det främsta praktiska resultatet av projektet var ett underlag för att vidta konkreta åtgärder för att reducera resursförbrukningen relaterade till byggprojekt.

Slutredovisningen utgörs av FoU Väst rapport 0904 "31 rekommendationer för ökad lönsamhet i byggandet - Att minska slöseriet!", Per-Erik Josephson och Lasse Saukkoriipi, bägge Chalmers (66 sidor).

Projektansvarig
  • F O Peterson & Söner Byggnads AB
Projektledare
  • Per-Erik Josephson