Projekt 11316 Avslutat Ljudtest för ljudklass B i lägenhetsskiljande bjälklag av massivträ

Projekttid

Sammanfattning

Syftet med projektet var att undersöka ljudegenskaperna hos ett lägenhetsskiljande bjälklag av massivträ utvecklat för användning i flervåningshus. Samarbete med SP och Ingemanson Technology AB.

Resultatet redovisas i rapporten Massivt träbjälklag för ljudklass B (10 s exkl bilagor), Bo Derke, EkologiByggarna Service AB.

Projektansvarig
  • Ekologi Byggarna Service AB
Projektledare