Projekt 11274 Avslutat Utfackningspartier av fiberbetong

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Syftet med projektet var att med hjälp av utfackningselement i form av lätta sandwichelement av tunna skikt av fiberbetong och högvärdig isolering ta fram en ny effektiv metod för produktion av bostadshus med bärande väggar av betong.
Har redovisats i rapporten Utfackningsväggar av EPS-betong (38 s), Claes Dalman, Peab.

Projektansvarig
  • Peab Sverige AB
Projektledare