Projekt 11298 Avslutat Byggprocessforum för en effektivare process

Projekttid

Sammanfattning

Projektet syftade till att utveckla och förbättra byggprocessen, att öka erfarenhetsutbytet mellan processens aktörer, att skapa förutsättningar för förändringsprocesser samt att öka förändringsbenägenheten. Inledningsvis fokuserades på byggarbetsplatsen och de förändringar av byggprocessen som krävs för att ge byggarbetsplatsen bättre förutsättningar. Samarbete med LTH och Byggrådet.

Resultatet redovisas i rapporten Byggprocessforum för en effektivare process, Bengt Hansson, Kristian Widén, Per-Åke Gröning, Avd f byggekonomi, LTH (68 s).

Projektansvarig
  • Byggföretagen
Projektledare