Projekt 11121 Avslutat Miljöinventering och beräkning av befintliga byggnaders miljöskuld

Projekttid

Sammanfattning

Syftet med projektet var att vidareutveckla en befintlig modell för att inventera, beräkna och informera om byggnaders "miljöskuld". I detta sammanhang definieras miljöskuld som summan av kostnaderna för de åtgärder som krävs för att bygga bort en byggnads negativa miljöpåverkan. Omfattar vidareutveckling av metoden, praktisk tillämpning och utvärdering samt utbildning av entreprenörer och förvaltare. Samarbete med Naturliga Steget och Örebro Kommunfastigheter.

Projektredovisningen utgörs av en beskrivning av en vidareutvecklad arbetsmetod för inventering och värdering av byggnaders miljöprestanda samt dokumentation från den kunskapsspridning som skett vid tre kurstillfällen.

Projektansvarig
  • NCC AB
Projektledare