Projekt 13750 Avslutat Production Factory - Industrialisering från losshållning till färdig asfalt

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

I projektet har en fullskalig demonstration genomförts där anläggningar, maskiner och fordon involverade i asfaltutläggning försetts med utrustning för att övervaka flertalet viktiga parametrar såsom mängder, temperaturer, tid, plats med mera.

Genom att analysera och kombinera den loggade datan kan åtgärder vidtas bland annat för att effektivisera energiåtgång, maskinutnyttjande och transporter men också för att minimera risken för kvalitétsvariationer på material och resultat. Genom att göra processen fullt spårbar och dokumenterad kan kvalitén verifieras på ett tydligare sätt. Detta öppnar upp för andra typer av upphandlingar i framtiden som att slutkunden istället för utförandekrav ställer funktionskrav på färdig väg.

Projektansvarig
  • Skanska Sverige AB
Projektledare