Projekt 11442 Avslutat Rätt tid - rätt kvalitet i byggprocessen, SFK Bygg årskrönika 2003

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Webbplats

Sammanfattning

Projektet avsåg utgivning av SFK Bygg årskrönika 2003. Årets tema är tidsaspekten i byggprocessen och dess betydelse för kvalitet. Utöver SFK Byggs styrelsemedlemmar, har ledande befattningshavare från branschen samt forskare från universitetsvärlden medverkat med längre artiklar. Årskrönikan avslutas med en kort översikt av aktuell byggforskning.

Redovisningen utgörs av SFK-Byggs årskrönika för 2003, Rätt tid - rätt kvalitet i byggprocessen (68 s).

Projektansvarig
  • F O Peterson & Söner Byggnads AB
Projektledare