Projekt 5099 Avslutat Materiallift i trapphus vid ombyggnad

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Informationsblad

Sammanfattning

När lägenheter i hisslösa flerbostadshus renoverats med kvarboende har material oftast burits med hjälp av ok och selar eller körts med trappgående kärror. Det har gällt både nytt material och rivningsmassor. Påfrestningarna på personalen blir stora. Syftet har varit att underlätta och förenkla vertikal- och horisontaltransporter i trapphus genom att utveckla en materialtransportör som är enkel att installera och demontera. Syftet är även att minska belastnings- och förslitningsskador.
I samarbete mellan New Lift i Nynäshamn AB och Peab Öst AB i Södertälje samt med bidrag från SBUF har en materialtransportör utvecklats och provats i pågående produktion hos AB Täljebostäder. Cirka 40 ton material och utrustning per hus har transporterats ut ur eller in i hisslösa femvåningshus.
Liften som utvecklats tar en maxlast av 225 kg i nuvarande utförande och har åkhastigheten 6 - 12 m/sek. Utrustningen består av en tak- resp. väggförankrad aluminiumprofil, på vilken en motordriven transportplattform är upphängd. Liften styrs med ett hängande manöverdon, alternativt med IR-styrning. Liften har gjort cirka 420 spel per hus utan driftstörningar. En ensam person klarar lätt att köra till exempel ett badkar fyllt med toalettstol, tvättställ och skåp. Även rörmontörer, plattsättare, mattläggare, och elektriker har använt liften under ombyggnadstiden. Positiva omdömen är vanliga: "Nu orkar man jobba efter middagsrasten också och man har inte längre så ont i rygg och axlar efter dagens arbete". "Det bästa som hänt i branschen."