Projekt 11564 Avslutat Maskinförarsimulator

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Syftet med projektet var att utveckla en simulator för utbildning av grävmaskinsförare. Har omfattat utveckling av simulator och övningsmoment för utbildning i simulatorn. Har utförts i samarbete med Byggutvecklarna i Dalarna. Samfinansiering med Ljungbergsfonden, Region Dalarna, Banverket, Vägverket med flera.

Rapporten heter Pedagogiskt hjälpmedel för maskinförarutbildning (3 sid).

Projektansvarig
  • Sveriges Byggindustrier/Hans Grandin
Projektledare