Projekt 11719 Avslutat Ny modell för vägdimensionering med möjlighet till egna koncept och incitament (Etapp 1)

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

En ny dimensioneringsmodell för både bundna och obundna vägbyggnadsmaterial testades i full skala på fem projekt. Den nya modellen, som delvis bygger på den i USA nyligen utvecklade "Design Guide", ger möjligheter till att optimera en väg ur bärighets- och beständighetssynpunkt. Testprojekten ger också en möjlighet till att följa upp och förbättra den nya modellen, så att den ger en bättre precision i framtiden. Samarbete och samfinansiering med Vägverket. Slutredovisningen utgörs av rapporten "VägFEM - Ny modell för vägdimensionering med möjlighet till egna koncept och incitament", Richard Nilsson, Skanska och Anders Huvstig, Vägverket, (44 sidor och 7 appendix).

Projektansvarig
  • Skanska Sverige AB
Projektledare