Projekt 11205 Avslutat Utvärdering av Geogauge

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Syftet med projektet var att undersöka om instrumentet Geogauge kan användas vid kvalitetsprovning på obundna lager före beläggning i vägar samt på planer på stora så väl som som små ytor. Omfattade fältförsök för studier av korrelationen till mätmetoderna Lätt fallvikt respektive Statisk plattbelastning. Samarbete med Vägverket.

Slutredovisningen utgörs av rapport "Bärighetsmätning med Geogauge: Utvärdering och jämförelse med Lätt fallvikt", Jonas, Ekblad, Lars Bergström och Bo Sävinger, samtliga NCC Roads (26 sidor).

Projektansvarig
  • NCC ROADS
Projektledare