Projekt 13186 Avslutat Klimatförändringars inverkan på moderna träregelkonstruktioner

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Informationsblad

Sammanfattning

Syftet med studien var att studera om två vanligt förekommande träregelväggar kommer att klara av det framtida klimatet i Sverige, Göteborg, ur ett fukttekniskt perspektiv. Dessa två väggsystem analyserades med hjälp av simuleringar i fuktberäkningsprogrammet WUFI med varierandeparametrar.

Slutsatserna av studien var att:
- Slutsatser (Mundt-Petersen S.O. 2012. Fuktsäkra träkonstruktioner. LTH) gällande nutida klimat gäller i stort sett även för framtida klimat.
- Luftspaltens omsättning är en kritisk faktor till fuktproblem. En korrekt utförd luftspalt är viktig för konstruktionens förmåga att avleda fukt.
- Luftläckage inifrån motsvarande passivhusstandard (0.3 l/m2s @ 50Pa) är tillräckligt för att kunna ge mögelpåväxt vissa år.
- Med ökad fasadisolering förbättras klimatet vid stommens utsida ur ett fukttekniskt perspektiv. Att använda sig av minst 20 % fasadisolering av den totala isolertjockleken eller minst 70 mm är att rekommendera. Detta för att få ett större avstånd mellan den bärande stommen och luftspalten.
- Trots att RF överstiger RFkrit under en längre tid behöver det inte nödvändigtvis betyda att det skadar konstruktionen. För att få en korrekt bild av fuktproblem bör MRD-modellen implementeras vid fuktprojektering.

Slutredovisningen utgörs av rapporten "Klimatförändringars inverkan på moderna träreglekonstruktioner", Petter Wallentén, Stephen Burke, Sebastian Eklund och William Wennerkvist (110 sidor med två bilagor).

Projektansvarig
  • NCC Construction Sverige AB
Projektledare