Projekt 13442 Avslutat Brandmotståndet hos bärande väggar med träreglar

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Syftet med projektet var att utveckla och verifiera en ny och mer avancerad beräkningsmodell som bättre beskriver en träregelväggs verkliga beteende och bärförmåga vid brand, vilket förväntas resultera i mer ekonomiska vägglösningar. Behovet av kostsamma brandprov kan därmed radikalt minskas. Vidare kan modellen användas under utvecklingsskedet av nya väggtyper som inkluderar nya materialkombinationer med mera.

Slutredovisningen utgörs av rapporten "Brandmotstånd hos bärande träregelväggar", Jörgen Thor, Brandskyddslaget (69 sidor).

Projektansvarig
  • Wästbygg AB
Projektledare