Projekt 14361 Pågående Horisontella vilojordtryck i lera

Projekttid

Sammanfattning

Syftet med projektet är att beskriva bakgrunden och det underlag vilket utgjort grund för befintlig empiri avseende horisontella jordtryck i normal- till svagt överkonsoliderad lera, samt att arbeta fram förslag till uppdaterade och väl definierade empiriska samband.

En bättre uppskattning av horisontella vilojordtryck i lera bidrar till optimerade materialmängder. Hypotesen är att projektet bidrar till minskade strukturella påkänningar och därmed minskade materialmängder, vilket i sin tur bidrar till att minska byggbranschens klimatpåverkan.

Projektet bidrar även till säkrare arbetsplatser då jordens hållfasthet (hållfasthetsanisotropi) kan uppskattas med tillförlitlig ingångsdata/empiri.

Projektansvarig
  • Skanska Sverige AB
Projektledare