Projekt 12378 Avslutat Revidering av utförandestandarder knutna till Eurocode inom området för Geokonstruktioner

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Arbetet med standarderna har inneburit att branschen (beställare, entreprenörer och konsulter) varit med och styrt utformningen av de båda standarderna för massundanträngande pålar och mikropålar så passar för svenska förhållanden.

Sverige har genom detta arbete behållit initiativet i standardiseringsarbetet för våra vanligaste pålar, massundanträngande slagna pålar, första versionen av EN 12699 togs även den fram under svenskt ordförandeskap. Standarderna är nu renodlade så att EN 14199 enbart innehåller pålar som installeras med borrning och EN 12699 innehåller numera även slanka stålpålar som installeras med slagning eller vibrering.

Slutredovisningen utgörs av rapporten "Revidering av utförandestandarder EN 12699, Massundanträngande pålar, och EN 14199, Mikropålar", Gunnar Holmberg, Skanska (fyra sidor).

Projektansvarig
  • Skanska Sverige AB
Projektledare