Projekt 11113 Avslutat Internetmodul för informations- och utbildningspaket i "Fuktsäkert byggande"

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Webbplats

Sammanfattning

Syftet med projektet var att utveckla en första modul i ett större nätbaserat informations- och utbildningspaket om fuktsäkerhet i byggnader riktat till konsulter och entreprenörer. Modulen avser fuktdimensionering och materialet bygger i stort på tidigare skrifter framtagna vid Fuktcentrum i Lund.

Rapporten heter Internetmodul för informations- och utbildningspaket i "Fuktsäkert byggande" (3 s).

Projektansvarig
  • NCC AB
Projektledare