Projekt 7115 Avslutat Krossad betong som bär- och förstärkningslager

Projekttid

Sammanfattning

Slutredovisningen utgörs av rapporten "Krossad betong som överbyggnadsmaterial - fullskaleförsök", Bo Johansson, Chalmers (55 sidor och 4 bilagor).

Projektledare