Projekt 7050 Avslutat Samverkanskonstruktioner – omsluten betong

Projekttid

Sammanfattning

Slutredovisningen utgörs av licentiatavhandlingen "Structural Behaviour of Circular Steel-Concrete Composite Columns", Mathias Johansson, Chalmers (65 sidor och en bilaga).

Projektledare