Projekt 7017 Avslutat Siktning av krossat ballastmaterial

Projekttid

Sammanfattning

Slutredovisningen utgörs av licentiatavhandlingen "Stratification and Passage Processes in Rock Material Screening", Monica Soldinger, Chalmers (nio sidor och fyra vetenskapliga artiklar).

Projektledare