Projekt 6068 Avslutat Dimensioneringsmetoder för horisontalstabilisering med skivverkan i lättbyggnadssystem

Projekttid

Sammanfattning

Slutredovisningen utgörs av licentiatavhandlingen "Three-dimensional interaction in stabilisation of multi-storey timber fram buildings", Sverker Andreasson, Lunds Tekniska Högskola (128 sidor och svesnk sammanfattning 12 sidor).

Projektledare