Projekt 6061 Avslutat Fuktbetingade beständighetsproblem i gränsytor

Projekttid

Sammanfattning

Slutredovisningen utgörs av doktorsavhandlingen "Moisture transport and fixation in porous materials at high moisture levels", Mårten Janz, LTH (33 sidor och 6 vetenskapliga artiklar).

Projektledare