Projekt 6010 Avslutat Förändrad syn på samarbetet UE-GE

Projekttid

Sammanfattning

Slutredovisningen utgörs av licentiatuppsatsen "Koordinering av specialister i byggprojektmiljö. En studie av installationsentreprenörer på byggarbetsplatsen", Richard Olsson, LTU (150 sidor).

Projektledare