Projekt 5097 Avslutat Fragmentering av ballastmaterial. Undersökning av styrande faktorer vid pallsprängning.

Projekttid

Sammanfattning

Slutredovisningen utgörs av licentiatuppsatsen "Undersökning av styrande faktorer vid pallsprängning", Magnus Gynnemo, Chalmers (71 sidor, 2 konferensartiklar och 15 bilagor).

Projektledare