Projekt 3142 Avslutat Sprickbegränsning i betong - metoder att motverka effekter av tvångsspänning

Projekttid

Sammanfattning

Slutredovisningen utgörs av licentiatuppsatsen "Cracking in concrete - crack prevention with air-cooling and crack distribution with steel fibre reinforcement", Patrik Groth, LTU (fyra vetenskapliga artiklar).

Projektledare