Projekt 2083 Avslutat Effektivare samverkansbroar

Projekttid

Sammanfattning

Slutredovisningen utgörs av doktorsavhandlingen "Plastic Design of Slender Steel Bridge Girders", Frank Axhag, LTU.

projektet har också utmynnat i rapporten "Plastic Design of Composite Bridges Allowing for Local Buckling", Frank Axhag, LTU (130 sidor och 5 bilagor).

Projektledare