Projekt 2063 Avslutat Driftsäkerhetsanalys av klimat- och ventilationssystem

Projekttid

Sammanfattning

Slutrapporten utgörs av förstudien "Driftsäkerhetsanalys av klimat- och ventilationssystem. Rapport från en förstudie", Sonny Myrefelt (40 sidor)

Projektledare