Projekt 10038 Avslutat Kvalitet i byggprocessen - ett spel om förståelse och lönsamhet

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Bilagor & fördjupningsmaterial

Sammanfattning

Projektet resulterade i ett CD-spel (Sim Lean) som scheamtiskt omfattade hela byggprocessen. Exemplen belyser konsekvenserna av ett antal kvalitetskritiska beslut som tas i olika skeden i byggprocessen. Samarbete med FoU-Väst.

Projektansvarig
  • Wäst-Bygg
Projektledare