Projekt 12541 Avslutat Installationssystem i energieffektiva byggnader - Förstudie

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Syftet med förstudien var att öka kunskaperna om hur installationer ska optimeras i hus med små värmeeffektbehov eftersom dessa aspekter, som försummas i "vanliga" hus, kan få stor betydelse i hus med små värmeeffektbehov.

Energieffektiva byggnader har mycket låga värmeeffektbehov vilket leder till att även små fel och brister märks betydligt mer än i en BBR-byggnad (med max tillåten energianvändning enligt BBR). Dessa små fel och brister kan bero på att man inte är van att ta hänsyn till dessa, då de aspekterna har liten betydelse i en BBR-byggnad. Det finns ett stort behov av att i detalj beskriva, undersöka och analysera vad som händer i installationssystemen och byggnaden, för att ge konsulter och entreprenörer från installations- och byggbranschen ökade kunskaper om installationer i energieffektiva byggnader och dess betydelse för bland annat energiprestandan. I rapporten beskrivs ett antal aspekter som har varit del av mångåriga avvikelseanalyser av felsökningar, drift och energioptimeringar samt analyser av andras problembeskrivningar.

Slutredovisningen utgörs av en förstudie "Installationssystem i energieffektiva byggnader", Per Kempe, Projektengagemang (53 sidor).

Projektansvarig
  • Skanska Sverige AB
Projektledare