Projekt 11386 Avslutat Stöd till införande av produktionssystem genom parametriska designkomponenter

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Syftet med projektet var att utveckla och införa ett IT-baserat hjälpmedel för att strömlinjeforma projektering och produktion inom välstuderade systemlösningar. Hjälpmedlet baseras på GDL-teknik (GDL = Geometric Description Language) vilket är en teknik för att definiera återanvändbara cad-objekt. GDL-objekt har både 3D och 2D representation samt annan information (t.ex material, pris mm).

Projektet redovisas i rapporten Parametriska designkomponenter - Stöd till införande av produktionssystem, Adina Jägbeck, Skanska (21 s).

Projektansvarig
  • Skanska Teknik AB
Projektledare