Projekt 13072 Avslutat Skumisolering i byggnader - en förstudie

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

När nya material introduceras på marknaden är det av största vikt att ha kunskap om alla dess för- och nackdelar. Till dessa kan skumisolering (in-situ sprayade PUR-isoleringar) och SIPS (Structural Insulated Panels) räknas och för dessa kartläggs i förstudien egenskaper som isoleringsvärde, lufttäthet, diffusionstäthet, emissioner, akustik, återvinningsmöjligheter, LCA värdering, beständighet, brandegenskaper och kostnad. Resultaten belyser för- och nackdelar, rationaliseringspotential och vilka risker som föreligger vid ett eventuellt ökat användande, både vid nyproduktion och renovering.

I förstudien har information samlats in och hänvisningar gjorts ur dryga dussinet referenser som exempel forskningsrapporter, examensarbeten, standarder, artiklar i vetenskapliga tidningar och populärpress. Rapporten är inte någon heltäckande faktasammanfattning men återspeglar flertalet aspekter som är av betydelse i jämförelse med traditionell isolering.

Slutredovisningen utgörs av rapporten "Litteraturgenomgång om sprayad PUR-isolering och SIPs SP Rapport 2015-:76", Annika Ekstrand-Tobin (22 sidor och en bilaga).

Projektansvarig
  • Wäst Bygg AB
Projektledare