Projekt 3081 Avslutat Rörentreprenörernas ROT-handböcker

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Informationsblad

Sammanfattning

Svenskt byggande inriktas allt mera på reparation, ombyggnad och tillbyggnad (ROT). Det rör sig ofta om att ersätta installationer som tjänat ut och renovera installationstäta byggdelar. Tre idéhandböcker med många illustrationer och lästips har tagits fram under 1994 av Rörfirmornas Riksförbund i samverkan med Birka Rör AB och med stöd av SBUF. Handbokshäftena är tänkta att kunna läsas även av anställda hos försäkringsbolag, konsulter, andra entreprenörer och fastighetsförvaltare.

Denna idéhandbok innehåller praktiska tips om energieffektivisering i mindre flerbostadshus och småhus. Här behandlas besiktning, oljeeldade värmeanläggningar, f)ärrvärmeundercentraler, värmesystemet, ackumulering, kallt och varmt vatten, tvättstugor, ventilation och byggteknik.

Praktiska tips om renovering av stamledningar. Rörens livslängd, besiktning, regler, renovering, samband mellan åtgärder, rörförläggning, material och produkter tas upp. Tre exempel på hus med olika stommaterial ges. Råd inför upphandling och genomförande avslutar häftet.

Denna idéhandbok inleds med ett avsnitt om våtrummens tekniska och ekonomiska livslängd. Sedan följer regler för våtrum, renoveringsbehov, installationer och utrustning, stamledningar, princip- och detalj lösningar. Liksom i stamrenoveringshäftet går man igenom tre exempel på hus och ger råd inför upphandling och genomförande.