Projekt 11656 Avslutat Förstudie formoljefri formplywood

Projekttid

Sammanfattning

Förstudie som syftat till att undersöka om nya formoljefria filmer har bättre egenskaper jämfört med tidigare undersökta typer så att man slipper tidigare erhållna problem med kalciumkarbonatbeläggningar och krackeleringar. Har omfattat försök i praktisk produktion. Utförts i samarbete med Periform Sverige AB, Coveright och AB Betongindustri.

Förstudierapporten Formoljefri formplywood, NCC 2006 (21 sid) kan erhållas genom SBUF.

Projektansvarig
  • NCC Construction Sverige AB
Projektledare