Projekt 11215 Avslutat Funktionssäkring av asfaltbeläggningar genom optimerad packning

Projekttid

Sammanfattning

Syftet med projektet var att utvärdera tre olika typer av asfaltvältar med avseende på deras inverkan på den färdiga beläggningens funktionella egenskaper. Har utförts i samband med utförandet av ramp FA på Arlanda flygplats i samarbete med NCC Construction Sverige AB och Luftfartsverket.

Projektet redovisas i rapporten "Funktionssäkring av asfaltbeläggning genom optimerad packning", Erik Malmqvist, Skanska, 2003 (14 sid).

Projektansvarig
  • Skanska Sverige AB
Projektledare