Projekt 12919 Avslutat Utvärdering och vidareutveckling av förstärkning av betongbro med ny förspänningsmetod utan permanenta förankringar av laminat

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Syftet med detta projekt var att redogöra för en genomförd förstärkning och att utvärdera och utveckla utförandemetoden med hänsyn till planering, förberedande arbete, montering av förspända laminat på bron, miljöpåverkan och LCC-analys. Materialåtgången och anpassningen av laminaten för förspänningsarbetet, säkerheten för entreprenören före och under förspänningen av laminaten på en betongbro och hanteringen av epoxin som blev kvar redovisas i rapporten. Tider som krävs för olika arbetsmoment redovisas också. Dessa aspekter är mycket viktiga vid utvärdering av nya tekniker.

Den innovativa förstärkningsmetoden (Chalmers/TENROC-metoden) på bron över Nossan har utförts för att få praktisk erfarenhet av produktion och hållbarhetskriterier. Detta är det första förspänningsarbete som utförts på en bro i Sverige med denna teknik. Genomförande, produktion och olika praktiska aspekter bedömdes vara mycket lyckade. Fördelarna med det innovativa förstärkningssystemet i jämförelse med de etablerade systemen som kräver användning av tunga permanenta ankare visade sig vara mycket tydliga. Dessutom visade den utförda livscykelkostnadsanalysen (LCC) en klar fördel för det nya systemet. De specifika kostnaderna, som i framtiden måste minska för att förbättra den innovativa metoden, har identifierats.

Slutredovisningen utgörs av rapporten "Strengthening of concrete bridge over the river Nossan", Robert Kliger, Reza Haghani och Valbona Mara, samtliga från Chalmers, samt Alexandre Mathern, NCC (31 sidor, en bilaga och en svensk sammanfattning).

Projektansvarig
  • NCC Construction Sverige AB
Projektledare