Projekt 14066 Pågående Förstudie - Fiberarmeringsnät i asfaltbeläggningar

Projekttid

Sammanfattning

Fiberarmeringsnäten har utvecklats över tid från att vara rena geonät för obundna lager till att det idag finns flera system som är helt anpassade till att ligga i asfalt. Bristen på standarder, manualer, utförlig AMA-text samt varierande prestanda på olika fiberarmeringsnät/-system gör det svårt för beställare att hitta rätt. Syftet med projektet är att genom en förstudie samla kunskap, utreda och sammanställa fakta och erfarenheter. Samt skapa underlag för kommande projekt.

Projektansvarig
  • Infracare Sweden AB
Projektledare