Projekt 12260 Avslutat Erfarenhetsåterföring industriellt byggande genom ManuBuild

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Webbplats

Sammanfattning

ManuBuild var ett EU-projekt som syftade till att skapa inspirerande och prisvärda bostäder genom en effektiv industrialiserad process som minskade byggkostnaden, byggtiden och byggavfallet. Satsningen på totalt 195 miljoner kronor avsågs förändra dagens traditionella byggmetoder till en mer effektiv tillverkning med industriell karaktär. Deltagarna representerade Europas ledande byggare, tillverkare och universitet. NCC var den enda svenska deltagaren från byggsektorn av totalt 22 partners inom detta samarbete.

ManuBuild avslutades 2009. Syftet med detta projekt var att återföra resultat från europeisk forskning,utveckling och demonstration, inom ramen för ManuBuild, i de delar som är tillämpbara ur skandinavisk och svensk synpunkt till den svenska byggbranschen.

Målgruppen för arbetet var aktörer och intressenter i alla led inom industrialiserat byggande. ManuBuild var fokuserat på bostadsbyggande men många resultat är direkt applicerbara på anläggnings- och infrasektorn.

Slutredovisningen utgörs av rapporten "ManuBuild - erfarenheter från ett EU-projekt om industriellt bostadsbyggande" Christina Claeson-Jonsson (53 sidor).

Projektansvarig
  • NCC Construction Sverige AB
Projektledare