Projekt 10036 Avslutat Undvik sjuka hus - bygg fuktsäkert, utveckling av informationsmaterial för byggarbetsplatsen

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Webbplats

Sammanfattning

Syftet var att höja säkerheten mot fuktskador i byggnader genom att studera hur produktionspersonalen på byggarbetsplatser uppfattar problemen med sjuka hus och hur dessa kan undvikas samt att utarbeta ett informationsmaterial som kan bidra till att höja kompetensen på den enskilda arbetsplatsen. Samarbete med J&W AB och FoU-Väst.
Informationsskriften heter "Fukt i hus - Undvik sjuka hus, bygg fuktsäkert" (46 s), Entreprenörskolan - FoU-Väst.

Projektansvarig
  • F O Peterson
Projektledare