Projekt 11476 Avslutat Mellanstödslös bro över motorväg

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Syftet med projektet är att studera förutsättningarna för att bygga mellanstödslösa broar över motorväg i högpresterande betong. Omfattar analys av byggprocessen och val av produktionsmetoder.
Redovisningen för denna inledande etapp av projektet utgörs av rapporten "Mellanstödslös bro över motorväg i högpresterande betong med extern förspänning", Lutfi Ay, Skanska Teknik (24 sid jämte bilagor).

Av rapporten framgår att en mellanstödslös bro som lådbalk med utanpåliggande spännsystem ekonomiskt kan utmana en traditionellt utformad bro med tre stöd.

Projektansvarig
  • Skanska AB
Projektledare