Projekt 11051 Avslutat Industriella styrmodeller för byggavfallshantering

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Forskning vid LTH och Kalmar Högskola, där man studerat i vilken utsträckning vanligt förekommande metoder för ekonomisk kalkylering, inklusive Polluter-Pays Principen (PPP), är tillämpbara som styrmedel för hantering av byggavfall. Samfinansiering med Formas och Ångpanneföreningen.
Resultaten redovisas i licentiatuppsatsen "Industrial management models - a theorethical approach", Jan Stenis, Byggekonomi, LTH (160 s exkl bil) samt i rapporten "Industrial management models for construction waste management", Jan Stenis (88 s exkl bil).

Projektansvarig
  • Malmö-Lunds Byggmästareförening
Projektledare