Projekt 8064 Avslutat Bankpålning kombinerad med geonät

Projekttid

Sammanfattning

Syftet med detta projekt har varit att studera effekten av armering över bankpålning. Projektet har omfattat litteraturstudier, datormodelleringar och fältstudier i två provområden i anslutning till E18/E20 ramp 1 vid trafikplats Gräsnäs nordost om Arboga. Arbetet har utförts av Hercules Grundläggning AB i samarbete med Statens geotekniska institut (SGI).

Projektansvarig
  • Hercules Grundläggning