Projekt 13297 Avslutat Innovationstävlingar inom INFRASweden2030

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Webbplats

Sammanfattning

Innovationsprogrammet InfraSweden2030 har under 2017 genomfört en innovationstävling, InfraAwards, i syfte att stimulera till nya lösningar och attrahera unga talanger till branschen.

Målet med projektet var att utveckla en idetävling som riktar sig mot studenter, universitet, entreprenörer och globala startupnätverk.

Transportinfrastrukturen påverkar vår miljö på många olika sätt. Därför är bra vägar och järnvägar en förutsättning för hållbar samhällsutveckling. Syftet med InfraSweden2030 är just att skapa framtidens transportinfrastruktur. Genom att hitta nya strategiska förhållningssätt inom branschen vill vi släppa fram nya tekniker för en miljömässigt hållbar transport i Sverige. I tävlingen efterfrågades därför idéer och lösningar inom ett av InfraSwedens fokusområden. Målet var att få in så många idéer som möjligt med kreativ höjd och samtidigt attrahera en yngre målgrupp till branschen.

Det vinnande bidraget/innovationen har stor potential att lösa ett stort problem för järnvägsinfrastrukturen, nämligen fastfrusna växlar. Innovationen bedöms ha goda förutsättningar för export till länder inom Europa, och Nordamerika och Nordasien.

Projektansvarig
  • Byggföretagen
Projektledare