Projekt 11251 Avslutat Studie av orbitalsvetsning

Projekttid

Sammanfattning

Projektets syfte var att undersöka hur och i vilken omfattning orbitalsvetsning används idag samt för vilka tillämpningar metoden kan användas inom VVS-branschen. Har omfattat litteraturstudier och intervjuer med berörda företag. Samarbete med Mada Projekt. Projektrapporten är webb-baserad.

Projektansvarig
  • NVS Installation AB
Projektledare