Projekt 3034 Avslutat Mögel i våtrum

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Informationsblad

Sammanfattning

En serie av projekt om mögelresistens hos beklädnader i våtrum har bedrivits vid avdelningen för Byggnadsteknik, KTH, sedan 1986. Det ställs höga krav på beklädnader i våtrum eftersom de utsätts för hög luftfuktighet, vattenspolning och mekanisk nötning. Syftet med det aktuella delprojektet har varit att fördjupa och komplettera kunskaperna om mögelangrepp i våtrum.

Detta delprojekt har genomförts av avdelningen för Byggnadsteknik, KTH med stöd från SBUF och BFR och i samarbete med Siab AB. I en referensgrupp har även deltagit representanter för Keramikrådet/Partek-Höganäs, Målaremästarnas Riksförening/Målarbranschens Våtrumskontroll och SITAC. Laboratorieförsök har utförts i speciellt uppbyggda duschkabiner. Man studerade hur våtrumssvampar utvecklats och angripit ytskikt beroende på fukt, fritt vatten, näringstillgång och mögelsporbildning. Mögelresistensen hos mindre provplattor har också bestämts.

Erfarenheterna från försöken visar att våtrumsfärger måste innehålla ett verksamt svamphämmande medel (fungicid). Problemet med kakel och klinker är mögel i fogarna, och fogbruket bör vara tätt, alkalibeständigt och vattenavvisande. Högtryckslaminat med hård, slät och porfri yta utan horisontella fogar gav goda resultat. Golven i våtrum utsätts för de största påfrestningarna, och det är nödvändigt att hålla golv torra och rena i största möjliga mån. Regelbunden rengöring är viktig för alla material och ytor. Att enbart spola kakelytor är inte tillräckligt