Projekt 12106 Avslutat Smarta lösningar till stöd för energieffektiva beteenden - 10 hushåll studeras

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Syftet med projektet var att undersöka om hushållens energibeteenden förändras efter installerandet av en lättillgänglig visualiseringsutrustning som speglar hushållets aktuella eleffekt.
Projektet avsåg att föra samman byggkompetens och energikunnande för bostäder med beteendeforskare och produktutvecklare. Projektet var ett uttryck för vår uppfattning att ett synliggörande av energianvändningen, med nya tekniker och produkter för de boende, kommer att reducera energianvändningen.

Utöver samhällets rådande strategier för effektivisering - som riktas mot energieffektiv teknologi och konsumentinformation - finns det en möjlighet att undersöka nya vägar som kan påverka individen till ökad medvetenhet kring energi genom produkt- och interaktionsdesign. En central fråga är hur vi kan ge människor möjlighet att själva i större utsträckning förstå och ta ställning till sin energianvändning genom att synliggöra de ofta omedvetna val man gör när man använder energi.

Slutredovisningen utgörs av rapporten "Clockwise - Smarta lösningar till stöd för energieffektiva beteenden", Cecilia Katzeff, Åsa Nyblom och Christina Öhman, samtliga Interactive Institute AB, och Jan-Ulric Sjögren, NCC.

Projektansvarig
  • NCC Construction Sverige AB
Projektledare