Projekt 12206 Avslutat Byggarnas teknikhandbok - förstudie

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Syftet med detta projekt var att göra en förstudie avseende behov av, och förutsättningar för, att skapa en "Byggarnas Teknikhandbok" enligt liknande modell som VVS-företagens "Teknikhandbok VVS".
Målet för huvudprojektet är att ta fram en konkret, användbar handbok som besvarar de frågeställningar som kan uppstå på byggarbetsplatsen på ett informativt och lättillgängligt sätt. Handboken riktar sig primärt till byggnadsarbetaren (trä- och betongarbetare, murare med flera) men kan även innehålla översiktlig information beträffande krav från angränsande yrkesgrupper (el, tele, vvs med flera) för att öka förståelsen för helheten och hur "Jag och mitt arbete" påverkar "nästa gubbes".

Resultatet från förstudien är rekommendation att gå vidare med handboksprojektet. Slutredovisningen utgörs av rapporten "Byggarnas Teknikhandbok - en förstudie", Pernilla Bergling, NCC (17 sidor och bilagor).


Projektansvarig
  • NCC Construction Sverige AB
Projektledare