Projekt 12614 Avslutat Fuktrisker med tjocka avjämningsskikt

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Informationsblad

Sammanfattning

Syftet med projektet var att utföra försök som visar fukttekniskt hur tjocka skikt avjämning uppför sig i praktiken och vad som krävs för att undvika fuktrisker som kan leda till skador på golvytskikt.
Det råder oklarheter kring:
- Fukttillstånd i självtorkande avjämning?
- Kritiska fuktnivåer för självtorkande avjämning?
- Skaderisker med fukt i tjocka avjämningsskikt?
Målsättningen var att öka fuktsäkerheten vid användandet av tjocka avjämningsskikt genom att försöka ge svar på dessa oklarheter.

För att jämföra torktider enligt avjämningsleverantörens anvisningar och torktider i praktiken har två fältstudier utförts. I båda fallen har normaltorkande avjämning använts i tjocka skikt motsvarande 50 mm. Slutsatsen av undersökningarna visar på att torktiden är minst dubbelt så lång som förväntat vid utförande enligt nu gällande anvisningar. Detta beror inte bara på avjämningsprodukten utan även på att torkklimatet inte uppfyller ställda krav.

För 50 mm självtorkande avjämning på olika underlag som torkat 1 vecka före förslutning (enligt avjämningsleverantörens anvisningar kan de beläggas inom 1-3 dygn) visar ett utdrag av resultaten följande:

På ett underlag som är tätt är
RF 95,4 - 96,4 (%) efter 1 veckas torktid och efter 6 månaders förslutning är RF 90,0 - 95,3 (%).
På ett underlag av betong med 85% RF är
RF 94,0 - 95,7 (%) efter 1 veckas torktid och efter 6 månaders förslutning är RF 84,6 - 91,0 (%).
På ett underlag av betong med 70% RF är
RF 95,5 - 95,6 (%) efter 1 veckas torktid och efter 6 månaders förslutning är RF 75,8 - 82,8 (%).
På ett underlag av spånskiva med primer är
RF 95,5 (%) efter 1 veckas torktid och efter 6 månaders förslutning är RF 92,4 (%).

Kontentan av mätresultaten från uttorkningsförsök med 40-50 mm självtorkande avjämningsmassor är att fuktnivån är över 90% RF under minst 6 månader om man följer leverantörens anvisningar.
Konsekvensen blir att höga fukttillstånd stängs in i olika konstruktioner som på sikt riskerar ge upphov till skador av både mikrobiell och kemisk karaktär.

Enligt rapportförfattarens mening bör högsta tillåtna fukttillstånd bör vara 85% RF för limmade golvbeläggningar oavsett val av golvbeläggning, limtyp och typ av avjämningsmassa. Denna rekommendation grundar sig på erfarenheter från skadeutredare och fuktsakkunniga samt resultat från tidigare SBUF-projekt avseende risken för kemiska emissioner. Som referens avseende risken för ökade emissioner vid läggning på avjämning med RF > 85% hänvisas till tidigare SBUF-projekt 11427 och 11680.

Slutredovisningen utgörs av rapporten "Fuktrisker med tjocka avjämningsskikt", Jörgen Grantén, FuktCom AB (65 sidor och två bilagor).

Projektansvarig
  • Byggcompagniet i Malmö AB
Projektledare