Projekt 11267 Avslutat Uppföljning av rörelser vid djupa schakter i lera

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Syftet med projektet var att undersöka hur beräknade rörelser överensstämmer med uppmätta rörelser vid djupa schakter i lera samt klarlägga vilka jordmodeller och parametrar som bäst beskriver de uppmätta deformationerna. Arbetet utfördes i samband med byggandet av Götatunneln i Göteborg där djupa schakter i lera utfördes. Samarbete med Chalmers.

Projektet redovisas i
(1) artikeln Deformationer till följd av djup schakt i lös lera - jämförelse av beräknade och uppmätta rörelser, H Kennedy, NCC, och L Jendeby, Vägverket (11 s),
(2) PM om Entreprenad L3, Djupa schakter, schaktmetod, rörelser, Per Eriksson, NCC Teknik (4 s),
(3) OH-presentation 04-04-22 Djupa schakter, schaktmetod, rörelse, Per Eriksson, NCC Teknik (11 bilder) samt
(4) licentiatuppsatsen " The Unlaoding Modulus of Soft Clay: A Field and Laboratory Study", Jenney Persson, Chalmers (127 sidor).

Projektansvarig
  • NCC Construction Sverige AB
Projektledare