Projekt 13942 Avslutat Optimering av grundläggning för större byggnader

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Resultatet av arbetet är att det finns betydande klimatbesparingar som kan göras för
grundkonstruktioner. Materialval kan ha en stor påverkan för klimatbelastningen, men utformning av konstruktioner när det kommer till dimensionering, tekniska lösningar, detaljutformning och systemval har en betydande roll i slutresultatet för klimatbelastningen av konstruktionen.

Projektansvarig
  • Skanska AB
Projektledare