Projekt 11428 Avslutat Fantastisk Parkering

Projekttid

Sammanfattning

Förstudie som syftat till att undersöka förutsättningarna för att synliggöra en potential i parkeringsplatser och parkeringsanläggningar som inspirerande nutida urbana miljöer och vända på de allmänna negativa förväntningarna kring byggandet för parkering. Har omfattat en kartläggning av dagsläget för byggande och drift av parkeringsanläggningar som grund för ett programförslag för en fortsatt huvudstudie. Samarbete med Arkitekturskolan vid KTH och Nordplan AB.

Förstudien redovisas i rapporten Fantastisk parkering - attraktiva nutida parkeringsstrategier för stadsutvecklingens tredje fas (50 s), Kai Wartiainen, Janne Sandahl & Ingrid Reppen.

Projektansvarig
  • Skanska Sverige AB
Projektledare