Projekt 11352 Avslutat Praktisk vägledning: Byggnadsutformning och värmekapacitet, förstudie

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Förstudie omfattande en litteraturstudie i syfte att kartlägga kunskapsläget inom värmekapacitetsområdet med särskilt fokus på olika beräkningsexempel och metoder. Samarbete med Bygg och Energiteknik.
Rapporten heter Byggnadsutformning och värmekapacitet - Förstudie och litteraturinventering, Christer Harryson, mars 2004 (66 s).

Projektansvarig
  • Peab Sverige AB
Projektledare